Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich
mnoho, může se státi, že Váš život uplyne, než-li je přečtete.

Thoreau Henry David  

                    CITÁTY

Andrič, Ivo

Z toho, co nebylo a nikdy nebude, vytvoří zruční spisovatelé nejkrásnější romány o tom, co je.

Seneca Lucius Aeneus 

Kniha je základem popznání, učitelem věků, vládcem království ducha. 

Shaw George Bernard 

Teď když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné.Naučit se žít na zemi jako lidé.

Čapek Karel

Království lhářství není tam,kde se lže, ale kde se lhářství akceptuje.

Cicero Marcus Tullius

Pokoj bez knih je jako tělo bez duše.

Einstein Albert

Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude.

Ezop [Aisópos]

Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale, ten, kdo ví, co je třeba.

Einstein Albert

Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody.

Seton Ernest Thompson

Moudrý je ten, kdo se dovede učit od druhých.

Werich Jan

Paměť je výsadou blbých, chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet..

Galilei Galileo 

Nikdy jsem nepotkal nikoho tak hloupého, abych se od něj něčemu nepřiučil.

Shaw George Bernard

Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe.Nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobovat svět sobě.Proto veškerý pokrok závisí na nerozumných lidech.

Leonardo da Vinci

Moudrost je dcerou zkušeností.

Edison Thomas Alva

Genialita je procento inspirace a devadesát devět procent potu.

Talleyrand-Perigord Charles Maurice de

Pro kariéru není třeba ani tolik inteligence jako zchytralosti.

Ebner-Eschenbachová Marie von

Moudřejší ustoupí. Smutná pravda, na níž je založena světovláda hlouposti.

Dostojevskij Fjodor Michajlovič

Hlupák, který poznal, že je hlupák, už není hlupák.

Bonaparte Napoleon 

Velké osobnosti jsou jako meteory předurčené k tomu, aby shořely a mohli tak osvítit zemi.

Werich Jan

Humor je boj s lidskou blbostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v něm nesmíme ustat. 

Shakespeare William

Nepatrná myšlenka dokáže přeskočit moře i souš.

Quintilianus Marcus Fabius

Ti, kdo se chtějí zdát hloupým vzdělaní, jsou vzdělanými považováni za hloupé.

Horatius Quintus Flaccus 

Počátek moudrosti je zbavit se pošetilosti.

Tolstoj Lev Nikolajevič

Nač je lidem rozum, když je na ně možno působit násilím?

Saint - Exupéry Antoine de 

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné.

Einstein Albert

Fantazie je důležitější než znalosti.

Empedoklés z Akragantu

Kdo hledá moudrého, musí být nejprve sám moudrý.

Čapek Karel

Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se z něho lev.

Cicero Marcus Tullius

Jenom moudrému se stane, že dělá všechno rád.

Čapek Karel

První požadavek společenské výchovy je umět zakrýt svou hloupost.

Cicero Marcus Tullius

Kdybych mohl volit, dal bych přednost tiché moudrosti před upovídanou hloupostí.

Goethe Johann Wolfgang von

Jsme zvyklí na to, že se lidé vysmívají, čemu nerozumí.

Wilde Oscar

Kdykoli člověk udělá něco dokonale hloupého, udělá to vždycky z nejušlechtilejších pohnutek.

Seneca Lucius Annaeus

Co nezmůže rozum, často vyléčí čas.

Rochefoucauld Francois Duc de la

Proč máme takovou paměť, že si pamatujeme nejmenší podrobnosti toho, co se nám přihodilo, ale ne takovou, abychom si zapamatovali, kolikrát jsme to řekli téže osobě?

Seneca Lucius Annaeus]

Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla.

Aristotelés ze Stageiry

Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody.

Tuwim Julian

Žádný učený z nebe nespadl, ale blbce jako by shazovali.

Buddha

Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.

Seneca Lucius Annaeus

Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím.

Ruskin John

Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.

Tille Vladimír

Kniha není než klíč, jenž otvírá zámek vašich snů.